Lista aktualności Lista aktualności

21 pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

„Dnia 16 września 2017 roku zgodnie z coroczną tradycją pracownicy Nadleśnictwa Manowo oraz członkowie rodzin pracowników uczestniczyli w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę, pod hasłem „Jasna Góra Sanktuarium Narodu, Konfesjonał i Ołtarz”. Mszę Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Krajowego Duszpasterza Leśników, Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz regionalnych duszpasterzy poprzedziło spotkanie licznie przybyłych pielgrzymów z Ministrem Środowiska oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. Homilię wygłosił Ojciec Arnold Chrapowski, Generał Zakonu Paulinów.

Po zakończeniu uroczystości na Jasnej Górze Pielgrzymi z Nadleśnictwa Manowo zwiedzili urocze Stare Miasto w Lublinie, Muzeum Państwowe na Majdanku oraz podziwiali malownicze widoki w Kazimierzu Dolnym.”

 

 

Sporządziła:

Monika Urban

Referent ds. pracowniczych