POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO MANOWO

Adres siedziby: Manowo 54, 76-015 Manowo

Tel.: +48 94 318 32 91

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Manowo, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Manowo Panią Ewę Adamską.
 2. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu:
  1. prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej,
  3. spełniania obowiązku statystycznego,
  4. realizacji zadań wynikających z Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671.).
 3. Podmiotowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich treści oraz poprawiania.
 4. W Nadleśnictwie Manowo funkcjonuje monitoring całodobowy, którego celem jest:
  1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów Nadleśnictwa oraz osób przebywających na terenie obiektu,
  2. przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp,
  3. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
  4. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
  5. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynku Nadleśnictwa oraz terenie przyległym,
  6. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
  7. wyeliminowanie aktów wandalizmu.