Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu na lata 2006 - 2015 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska dnia 12. kwietnia 2007 roku Decyzją DLOPiK-L-lp-611-21/07 na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz. U. z 2005r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 marca 2007 roku, znak: ZU-7015-11/07. Decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Manowo.